De Plaats voor continu verbeteren

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau wat is gespecialiseerd in Lean, Hostmanship en IT. De wereld verandert zo snel, dat continu verbeteren een must is geworden. Zo niet, dan mis je waarschijnlijk de boot. Wij helpen je om jouw missie/visie en de klantwaarde op elkaar af te stemmen zodat je klaar bent voor deze snelle veranderingen. Dagelijks continu verbeteren is dan ook onze inzet. Lean werken wordt business as usual.

De Plaats in de praktijk

  • Lean coaching/consulting van managers / medewerkers / afdelingen.
  • Diverse MKB bedrijven uitgedaagd op missie/visie/klantwaarde en ondersteund bij implementatie. Leren, begeleiden en voor doen.
  • Als management heb ik het Lean en of Agile gedachtegoed/systeem geïmplementeerd. (strategisch, tactisch en operationeel)

Wat biedt De Plaats

Verbetertrajecten
Samen met onze partners hebben wij verschillende methodieken zoals Lean, Six Sigma en Customer Excellence doorontwikkeld met als uitgangspunt het inspireren van medewerkers om constant verbeteringen te genereren en implementeren. Hiervoor hebben wij een breed scala aan instrumenten zoals analyses, trainingen en multimedia.Wij zijn bij verbetertrajecten in staat om een bijdrage te leveren op strategisch niveau alsook de pragmatische uitvoer ervan. Wij geloven in positieve en meetbare resultaten die volledig in lijn zijn met uw bestaande organisatie doelen.

Interim Management
In deze rol fungeren wij als externe manager met een gerichte en meetbare opdracht. Wij bieden extra 'outside in' knowhow waardoor wij toegevoegde waarde creëren voor u als opdrachtgever. Er zijn geen emotionele banden met het bedrijf, waardoor meer focus gelegd kan worden op het hedendaagse opereren zonder belemmering van historisch gegroeide patronen. Uiteraard altijd met een sterke focus op ontwikkeling van medewerkers en organisatie.


Continu verbeteren is een must

Continu verbeteren, verspillingen wegnemen en klantwaarde toevoegen.
Je ziet het nog vaak genoeg, eens in de 5 jaar een (grote) reorganisatie. Een reorganisatie om de komende 5 jaar weer ‘bestendig’ te zijn voor de snelle exponentiële veranderingen in de buitenwereld. Interessant! Zeker als je beseft dat de wereld zo snel verandert en je vandaag klaar moet zijn voor morgen.


Waarom is continu verbeteren een must?
Weet jij welke impact exponentiële groei/verandering kan hebben? Wist jij dat de rekencapaciteit van een compleet datacenter uit 1999 tegenwoordig past in één Playstation 4 chip. Bizar toch? Continue verbeteren is een must.

Wil je hier meer over weten? Lees dan ook even mijn blogs of stuur een berichtje.